บาคาร่าเว็บตรงเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ปัญหาการจราจรของเดลี

บาคาร่าเว็บตรงเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ปัญหาการจราจรของเดลี

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา และนำความรู้สึกที่มีระเบียบและบาคาร่าเว็บตรงการควบคุมมาสู่สถานการณ์การจราจรที่มีอยู่ในเดลี จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างครอบคลุมในระดับทั่วทั้งเมือง สิ่งนี้เรียกร้องให้จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอย่างอิสระและนำพวกเขามารวมกันในแผนการขนส่งที่มีการประสานงานเดียวสำหรับเขตเมืองเดลี รายการต่างๆ ที่มีรายละเอียดด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของบทที่ 12.0 การขนส่งในแผนแม่บทสำหรับเดลี 2021 (MPD-2021) ที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 คำแนะนำโดยละเอียดของ UTTIPEC ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับการนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 การจัดตั้งองค์การขนส่งนครหลวงรวมเป็นหนึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีอำนาจดำเนินการและบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมดได้ ภารกิจแรกของสำนักงานฯ คือ การเตรียมการบูรณาการ และแผนการจราจรและการขนส่งหลายรูปแบบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายถนน รถโดยสารประจำทาง รถไฟวงแหวน และเมโทรเรล ซึ่งเชื่อมโยงศูนย์งาน ศูนย์กลางการค้า และพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด จุดเชื่อมต่อทั้งหมดในแผนการขนส่งจะต้องดำเนินการอย่างละเอียด โดยมีพื้นที่ที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนระหว่างโหมดการขนส่งที่แตกต่างกัน หน่วยงานต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการประสานงานรูปแบบการขนส่งทุกรูปแบบ และต้องมีอำนาจเหนือกว่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

ระบบถนนของ

เดลีมีการวางแผนในรูปแบบถนนวงแหวนที่มีเครือข่ายแบบลำดับชั้นสำหรับการจราจรในระดับภูมิภาค ภายในเมือง และในท้องที่ ความกว้างของถนนที่มีอยู่เป็นไปตามแนวทางที่แนะนำ (ROW) สำหรับถนนที่กำหนดเป็นทางหลวงแห่งชาติ ถนนสายหลัก ถนนสายสะสม และถนนในพื้นที่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถนนสายหลักส่วนใหญ่เป็นระบบเครือข่ายของเมือง ไม่มีระบบถนนสายรองโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้มีการกระจายการจราจรที่ไม่สม่ำเสมอในพื้นที่ขนาดใหญ่ และการจราจรในท้องถิ่นล้นไปยังถนนสายหลัก ทำให้เกิดความแออัด

ยังไม่มีการวางแผนการเชื่อมต่อระหว่างอาณานิคมเพื่อให้การเชื่อมต่อโดยตรง

ไปยังจุดหมายปลายทางในท้องถิ่น ทำให้ผู้คนต้องเดินทางมาที่ถนนสายหลักเพื่อเดินทางแม้เพียงระยะสั้นๆ แผนท้องถิ่นจะไม่พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว และไม่มีการวางแผนโดยละเอียดสำหรับจุดเชื่อมต่อที่ระบบต่างๆ มาบรรจบกัน การแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนโดยการวางแผนโดยละเอียดของถนนเชื่อมใหม่ที่เชื่อมต่ออาณานิคมที่แยกจากกันจะช่วยบรรเทาความกดดันบนถนนสายหลักและเครือข่ายการจราจรได้อย่างมาก นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับทางแยกที่วางแผนไว้ไม่ดีบนถนนสายหลัก ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดเป็นประจำซึ่งทำให้การจราจรติดขัดในระยะทางไกล

ระบบขนส่งมวลชนทางราง

เพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารประจำทางจึงมีความจำเป็น เราต้องมีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและ BRT ที่เชื่อมโยงกันเพื่อเคลื่อนย้ายผู้คนจำนวนมากทั่วเมือง จำเป็นต้องตั้งสถานีรถไฟใต้ดินแห่งใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมที่สำคัญทั้งหมด เช่น ศูนย์ทำงาน ศูนย์การค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน ในปัจจุบันนี้ไม่เป็นเช่นนั้น ในศูนย์ปฏิบัติงานหลักที่คนงาน ITO ต้องเดินเป็นระยะทางไกลเพื่อไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน ในทำนองเดียวกันในสะเก็ด สถานีรถไฟใต้ดินอยู่ห่างจากศูนย์กลางของกิจกรรมที่ศูนย์สะเก็ดมากกว่าหนึ่งกิโลเมตร

พื้นที่รอบ ๆ สถานีรถไฟใต้ดินใหม่ทั้งหมดจะต้องเพียงพอสำหรับการจัดที่จอดรถบัส แท็กซี่ และรถสามล้อ รวมทั้งจัดให้มีทางเชื่อมไปยังทางจักรยานและทางเดินเท้าที่เจาะเข้าไปในเขตที่อยู่อาศัย ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากเครือข่ายรถไฟใต้ดินยังคงขยายไปทั่วทั้งเมือง การขาดพื้นที่ว่างหรือที่ดินที่มีราคาสูงไม่ควรเป็นข้อโต้แย้งที่ยอมรับได้ เนื่องจากระบบรถไฟใต้ดินในปัจจุบันเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญ ซึ่งใช้โดยประชากรในเมืองเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์บาคาร่าเว็บตรง